បឋម៖ ពលរដ្ឋជញ្ជូនឥវ៉ាន់យ៉ាងមមាញឹក ខណះមានអគ្គីភ័យក្នុងខណ្ឌកំបូល

0
57

បើតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ ព័ត៌មានបឋម
នៅពេលនេះកម្លាំងនគរបាលជំនាញ កំពុងចេញអន្ដរាគមន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ ខណៈមូលហេតុដែលបង្ករអោយមានអគ្គីភ័យ
មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ។