ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

0
60

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសម្នាក់អាយុ ៣៨ឆ្នាំ ជាអ្នកជំងឺ ដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ មូលហេតុការនៃស្លាប់ដោយសារមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយ