សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពី​ខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្

0
42

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ បង្ហាញពី​ខ្លឹមសារកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាង សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។