តាមកាផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអោយដឹង ថានៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥៥នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ២២៤នាក់ និងចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងដល់ 61​ នាក់ សរុបចំអ្នកឆ្លងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 8848 នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន 3148 នាក់។ ដូចច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយត្ន័ និងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាល កុំចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាកាពា សុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នា៕