ជំងឺ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ស្លឹកទៀបបារាំង
វិធីធ្វើ៖
– ដាំទឹកមួយលីត្រ
– បេះស្លឹកទៀបបារាំងស្រស់ ឬស្ងួតដប់ប្រាំសន្លឹក
– យកមែកទៀបបារាំងមួយមែកតូច ហើយកាត់ជាជាកង់ខ្លីៗ
– ដាក់ទាំងស្លឹកទៀប ទាំងមែកទៀបក្នុងទឹកកំពុងពុះ
– រំងាស់ទឹកពីរយកទឹកមួយ
– ច្រោះយកស្លឹក និងមែកទៀបចេញ ។

វិធីប្រើ៖
– ញ៉ាំមួយកែវ (១៦៥មល) បីដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
– អាចញ៉ាំជាមួយទឹកផ្លែឈើ ឬជាមួយទឹកឃ្មុំបាន តែមិនអាចញ៉ាំជាមួយស្ករទេ
លទ្ធផល៖
– ពេលញ៉ាំហើយ អាចមានអាការៈក្តៅខ្លួន។ អាចញ៉ាំទឹក ឬទឹកផ្លែឈើឱ្យច្រើនដើម្បីបញ្ចុះកំដៅ
– ជាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយ​ៈពេលពីរសប្តាហ៍ ទៅបួនសប្តាហ៍។
កំណត់ចំណាំ៖ ខ្ញុំសូមចែកចាយចំណេះដឹននេះសម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងចំណេះដឹង។