នៅយុគ្គសម័យទំនើបនេះមាន ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាដែលបានធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនចាប់រម្មណ ហើយជាមួយនឹងបណ្តាញសង្គម ដែលមានបណ្តាញសង្គមជាច្រើនកំពុងប្រ គួតប្រជែងគ្នា ដើម្បីធ្វើអោយមនុស្សចូលរួមបានច្រើន ហើយបណ្តាញសង្គមទាំងនោះមានដូចជា Facebook, Twiter, Instagram, Youtube, Tic Tok និងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀត ប៉ុន្តែកម្មវិធដែលពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យនោះគឺកម្មវិធី Tic Tok ព្រោះតែកម្មវិធីនេះមាន កម្មវិធីមួយដែល ដែលអាចធ្វើអោយមនុស្សក្លាយជាកំតារា​ ស្រស់ស្អាត ទោះបីជាអ្នកនោះមានសម្រស់អាក្រក់ប៉ុន្នាក៏ដោយ ក៏អាចក្លាចជាកំពូលតារា ដ៏ស្រស់ស្អាតដែ ព្រោះតែ Tic Tok មានកម្មវិធ Camara មួយដែលអាចកែឆ្នៃពីមនុស្សដែលមានសម្រស់ អាក្រកបំផុត អោយទៅជាស្អាតបំផុតដែរ ។ សូមមើលវិដេអូខាងក្រោមនេះ ឃើញហើយសឹងមិនជាថាអាចធ្វើបាន៖